en

HAYATEVİ-ARTBUDDY GİRİŞİMİ NEDİR?

Hayatevi-Artbuddy Girişimi ya da uzun adıyla Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı, Kahramanmaraş depreminden etkilenen sanatçılar ile Türkiye ve dünyadaki “Konuk Sanatçı Programları”nı (KSP) eşleştirmeyi amaçlayan bir acil durum konuk sanatçı programı girişimidir.

HAYATEVİ-ARTBUDDY GİRİŞİMİ NASIL İŞLER?

Hayatevi-Artbuddy Girişimi çok basit şekilde işler, sanatçı ve konuk sanatçı programlarının tanışmasını yani bir araya gelmesini hızlandırır! Konuk sanatçı programları normal koşullarda sanatçılarını açık çağrı ya da davet üzerinden belirler ve bu sürecin işlemesi ve sonuçlanması haftalara, hatta bazen aylara yayılabilir.

 • Sanatçılar, Türkçe Google Form’u [1] doldurarak olası bir konuk sanatçı programına dahil olmak istediklerini beyan etmiş olurlar. Bu beyan başvuru olarak kabul edilir: https://bit.ly/430kkpG
 • Türkiye dışındaki bir konuk sanatçı programı ile de eşleştirilmeyi arzu eden sanatçının İngilizce sayfadaki, İngilizce formu doldurması gerekmektedir. Hem Türkiye hem de yurtdışında bir programa aynı anda başvurmak isteyen sanatçıların her iki dildeki formları doldurmaları gerekir.
 • Konuk Sanatçı Programları, Hayatevi-Artbuddy Girişimi’nin bir parçası olmak istediklerini girişime yazılı olarak beyan ederler.
 • Hayatevi-Artbuddy Girişimi sanatçıların beyanlarını/başvurularını konuk sanatçı programları ile paylaşır.

Sanatçılar ve KSPler eşleşmeye yani Artbuddy olmaya karar verdikleri andan itibaren aralarındaki ilişki, herhangi bir sanatçı ile konuk sanatçı programı arasındaki normal ilişkide olduğu gibi, söz konusu konuk sanatçı programının standart işleyişi üzerinden ilerler.

HAYATEVİ-ARTBUDDY GİRİŞİMİ NE DEĞİLDİR VE NE YAP[A]MAZ!

Hayatevi-Artbuddy Girişimi’nin kendisi bir konuk sanatçı programı değildir! Depremin gerçekleşmesinin hemen ardından kurulmuş, kapasite ve kısıtlılıklarını bilen, sanatçı ile konuk sanatçı programını eşleştirmeyi kolaylaştıran gönüllü bir girişimidir. Sanatçılar ve konuk sanatçı programları arasında gerçekleşecek idari ve finansal ilişkide taraf olmaz. Girişim, sanatçı ve konuk sanatçı programları arasında eşleşmeyi garanti etmez, ancak bunun için çaba gösterir. Eşleşme gerçekleşmediği sürece sanatçıların kimliklerini açıklamaz.

HAYATEVİ-ARTBUDDYLER KİMDİR? 

Hayatevi-Artbuddy Girişimi aracılığıyla eşleşip bir arada yürümeye karar vermiş olan sanatçı ve konuk sanatçı programı bir arada ya da ayrı ayrı Hayatevi-Artbuddy olarak adlandırılırlar. Sanatçı, konuk sanatçı programının, program da sanatçının “Artbuddy”si, yani yol arkadaşı olur. Artbuddyler, bir anlamda deprem sonrası zor süreçte bir arada yürümeyi ve birbirlerini destekleyerek büyümeyi kabul ederler.

HAYATEVİ-ARTBUDDY GİRİŞİMİ NE YAPAR / NASIL İŞLER?

1. Hayatevi Potansiyel Konuğu ya da Sanatçı:

Son iki yıldır[2], deprem bölgesindeki on bir ilden[3] birinde yaşayan ve üretimlerini yine bu illerde yapan sanatçılar (milliyetleri ve sanat dallarının ne olduğunu gözetilmeksizin) yurtiçi ya da yurtdışında bir konuk sanatçı programı ile eşleştirilmek isterler ise:

 • Basit bir Goole Formu doldurmaları[4] yeterlidir.“Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı – Sanatçı Başvuru Formu” linki için tıkla[5] : https://bit.ly/430kkpG
 • Formu dolduran sanatçılar otomatik olarak “Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı – Sanatçı Listesi”ne kaydedilerek, “Hayatevi KSP” olarak adlandırılan uygun bir konuk sanatçı programı ile eşleştirilmek üzere sıraya eklenirler.
 • Google Form’u doldurdukları anda “Hayatevi Potansiyel Konuğu” ya da kısaca “Sanatçı” olarak adlandırılırlar ve paylaştıkları bilgiler potansiyel başvuru olarak kabul edilir.
 • Söz konusu listeye bilgilerini giren sanatçılar, başvurularının Hayatevi-Artbuddy Girişimi tarafından “Hayatevi Destekçisi KSP”ler ile paylaşılmasını ve prensipte bu kurumlarla eşleştirilmeyi kabul etmiş olurlar.

2. Hayatevi Destekçisi Konuk Sanatçı Programı ya da Hayatevi KSP:

 • Hayatevi-Artbuddy Girişimi, depremden etkilenmiş sanatçılara kapılarını acilen açmak ihtimali yüksek olan yurtiçi ve yurtdışındaki konuk sanatçı programlarına en kısa sürede ulaşarak, kabul etmeleri durumunda, bu kurumları kendilerini “Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı Listesi”ne eklemeye davet eder.
 • Hayatevi-Artbuddy Girişimi aracılığıyla depremden etkilenen sanatçılara prensipte destek olmayı kabul eden bu konuk sanatçı programları “Hayatevi Destekçisi Konuk Sanatçı Programı” ya da kısaca “Hayatevi KSP”olarak adlandırılmayı ve kurum adları, web siteleri ve logolarının https://hayatevi.org/artbuddy web sitesinde paylaşılmasını kabul ederler.

3. Hayatevi-Artbuddy Girişimi, sanatçılar ile Hayatevi KSPleri kapasitesi ölçüsünde[6] iletişime geçirir.

4. Hangi sanatçıları, ne zaman ve ne kadar süre konuk ede(bile)ceklerine Hayatevi KSPler karar verir ve sanatçılarla doğrudan iletişime girerler.

5. Eşleşmeye karar veren ve aralarında sözleşme imzalayan sanatçı – konuk sanatçı programları, Hayatevi-Artbuddyler olarak adlandırılırlar. Sözleşme imzaladıklarında Hayatevi-Artbuddy Girişimini bilgilendirirler ve https://hayatevi.org/artbuddy adresinde yayınlanacak listede Hayatevi-ArtBuddy olarak ilan edilirler.

6. “Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı – Sanatçı Listesi” ve / ya da “Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı Listesi”ne adlarını kendi rızalarıyla ekleyen sanatçı ve konuk sanatçı programları,   aralarında sözleşme imzalamaları durumunda, https://hayatevi.org/artbuddy adresinde Hayatevi-ArtBuddy olarak ilan edileceklerini otomatik olarak kabul etmiş olurlar.

 HAYATEVİ NEDİR VE NEYİ YAPMAYI HAYAL EDER VE PLANLAR?

Hayatevi, Türkiye’deki konuk sanatçı programlarını haritalamayı, bu programları görünür kılıp yayılmalarını desteklemeyi amaçlayan bir sosyal girişimdir. Türkiye’nin birkaç ilinde yapılandırılmış örnek (prototip) konuk sanatçı programları kurma yolunda ilerlerken, Kahramanmaraş depreminin gerçekleşmesi üzerine önceliklerini güncellemiştir:

 • Öncelikli olarak, “Hayatevi-Artbuddy” girişimini hayata geçirmek.
 • Türkiye’deki konuk sanatçı programlarını haritalamak.
 • Türkiye’de uygun illerde yapılandırılmış konuk sanatçı programı ilk örneklerini (prototipleri) kurmak.
 • Konuk sanatçı programlarına ilişkin iş birliği yapmak, iş ortaklıkları geliştirmek, ağ kurmak ve ilgili ağlara dahil olmak ve savunuculuk yapmak.
 • Türkiye’deki konuk sanatçı programlarız ile dünyadaki benzerleri arasında bağ oluşturmak.
 • Depremden zarar gören illerdeki sanatçıları da dahil ederek, Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan ve üreten sanatçıları diğer sanatçılar, bilim insanları, akademisyenler, gazeteciler, gibi farklı gruplar, stk’larla  yaratıcı endüstriler çerçevesinde bir araya getirmek.
 • Depremin yaralarının sarılma süreci belirli bir aşamaya gelince, konuk sanatçı program çalışmalarının deprem bölgesini de içerecek şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak.

“KONUK SANATÇI PROGRAMI” NEDİR?

Konuk sanatçı programı, sanatçılara yaşadıkları / alışık oldukları ortamın dışında bir yerde belirli bir süre boyunca yaşama, çalışma ve üretme imkânı sağlayan, yapılandırılmış bir programdır. Konuk sanatçı programının amacı, sanatçılara günlük hayatın dikkat dağıtıcı unsurları ve kesintilerinden uzak, yaratıcı çalışmalarına odaklanmaları için zaman, alan ve kaynaklar sağlamaktır.

Çok farklı türleri olan konuk sanatçı programları; şehir merkezleri, kırsal alanlar, stüdyolar, müzeler, üniversiteler de dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlarda yer alabilir. Konuk sanatçı programları birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir, sanatçıların süreçleri kendilerinin belirlemesine izin verebildikleri gibi, sanatçılardan belirli hedefler, faaliyetler ve çıktılar çerçevesinde çalışmalarını bekleyebilir.

Konuk sanatçı programı sırasında, sanatçılar tipik olarak bir stüdyoya ya da çalışma alanına, yaşayacakları bir konuta ve çoğu zaman da üretim için gerek duydukları malzeme, araç ve gereçlere sahip olurlar. Ayrıca diğer sanatçılarla etkileşime girme, atölye çalışmalarına katılma, halka açık sunumlar yapma ve yerel toplulukla ilişki kurma fırsatlarına da sahip olabilirler.

Konuk sanatçı programının amacı, sanatçılara yaratıcılığı, deneyimlemeyi ve profesyonel gelişimi teşvik eden destekleyici ve ilham verici bir ortam sağlamaktır. Konuk sanatçı programı, sanatçıların ağlarını genişletmeleri, yeni bakış açıları kazanmaları ve diğer sanatçılar, küratörler ve kültürel kuruluşlarla ilişkiler kurmaları için de değerli bir fırsat olabilir.

“ACİL DURUM KONUK SANATÇI PROGRAMI” NEDİR?

Acil durum konuk sanatçı programları, sanatçılara bir kriz ya da acil duruma yanıt olarak anında destek ve kaynak sağlayan bir tür konuk sanatçı programıdır. Bu, sanatçıların iyileşmelerine ve çalışmalarına devam etmelerine yardımcı olacak mali destek, barınma, stüdyo alanı ve diğer kaynakları içerebilir. Acil durum konuk sanatçı programlarının amacı, sanatçılara doğal afetler, sağlıkla ilgili acil durumlar veya çalışma ve kendi kendilerine destek olma yeteneklerini kesintiye uğratan diğer öngörülemeyen olaylar gibi beklenmedik zorlukların üstesinden gelmeleri için ihtiyaç duydukları desteği sağlamaktır. Bu programlar genellikle sanatçılara yaratıcı çalışmalarına odaklanabilecekleri, diğer sanatçılarla bağlantı kurabilecekleri ve profesyonel kuruluşlardan ve topluluk üyelerinden rehberlik ve destek alabilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamayı amaçlar.

 

Her türlü soru ve iletişim için: info@hayatevi.org

 

 

[1] Hayatevi-Artbuddy Girişimi Acil Durum Konuk Sanatçı Programı – Sanatçı Başvuru Formu: https://bit.ly/430kkpG

[2] 6 Şubat 2021 tarihi ya da daha öncesinden itibaren.

[3] Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa

[4] İletişim bilgileri, motivasyon ve referans mektupları ile sanatçı portfolyalarını içeren başvurular deprem koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

[5] Sanatçıların paylaştıkları her türlü bilgi Hayatevi-Artbuddy Girişimi tarafından sadece eşleşme potansiyeli olan konuk sanatçı programları ile paylaşılır, başka hiçbir kurum ile paylaşılmaz ve bu bilgiler ilgili konuk sanatçı programı tarafından ve bu kurumun bulunduğu ülkenin “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde işlenip korunur. Bu verilerin işlenmesi ve korunmasından Hayatevi-Artbuddy Girişimi sorumlu değildir.

[6] Hayatevi-Artbuddy Girişimi, acil durum için kurulmuş yeni bir girişimdir, ihtiyaçlara ancak kapasitesi ölçüsünde yanıt verebilir, amacı kapasitesini geliştirdikçe daha çok gereksinime yanıt verebilmektir.

[7] Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa