İZMİR AKDENİZ BİENALİ, HAYATEVİ-ARTBUDDY İŞ BİRLİĞİ İLE DEPREM BÖLGESİNDEN SANATÇILARI BİENAL KONUK SANATÇI PROGRAMI’NA DAVET EDİYOR.

İZMİR AKDENİZ BİENALİ

Konuk Sanatçı Programı: 11 Eylül – 22 Ekim 2023

Sergi: 23 Ocak – 11 Mart 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi, K2 Güncel Sanat Merkezi iş birliğiyle 11 Eylül 2023 ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Akdeniz Bienali’nin (İAB) ilkini düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Avrupa ve Akdeniz’den Genç̧ Yaratıcılar Bienali’nin (BJCEM) standartlarına göre ilk İAB, 36 yaş altı sanatçılara ayrıldı. İAB, “genç” olanı öne çıkararak yeni ifade biçimlerine alan açmayı hedefliyor.

6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi, çok büyük maddi ve manevi yıkıma yol açmış ve Türkiye’de yaşamı derinden etkilemiştir. Ülkenin yaralarını sarmak, şüphesiz uzun bir süre alacaktır.

İzmir Akdeniz Bienali, bu bağlamda Akdeniz ülkelerinden sanatçıların yanı sıra, interaktif bir sanat ortamı oluşturmak ve katılımcı sanatçılar arasında bir ağ oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, deprem bölgesinden genç sanatçıları da konuk sanatçı programına davet ediyor.

İAB, konuk sanatçı programı kapsamında Akdeniz ülkelerinden ve deprem bölgesinden sanatçıları, 7 ila 10 günlük sürelerle, 11 Eylül – 22 Ekim 2023 tarihleri arasında, gruplar halinde K2 Urla Nefes Alanında (K2UNA – https://www.facebook.com/K2UrlaNefesAlani) ağırlamayı planlıyor.

Konuk sanatçı programı sürecinde üretilecek eserler, uygun görüldüğü takdirde 23 Ocak11 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek “Aynı Suya Bakmak” başlıklı güncel sanat sergisinde yer alacaktır. Konuk sanatçı programına katılım genel hüküm ve koşullarına ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Başvurularınızı Hayatevi-Artbuddy Girişimi linkinden en geç 16 Haziran 2023, Cuma günü saat 18:00’e kadar yapabilirsiniz: https://bit.ly/3LQIT1S

Bienal sergisi ve konuk sanatçı programı, 2023 yılı itibariyle (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu) 36 yaş ve altında olan ve son iki yıldır[i] deprem bölgesindeki on bir ilden[ii] birinde yaşayan ve üretimlerini yine bu illerde yapan tüm güncel (çağdaş) sanatçılara açıktır.

[i] 6 Şubat 2021 tarihi ya da daha öncesinden itibaren.

[ii] Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa

 

~

 

İzmir Akdeniz Bienali’ne Katılacak ve Bienalin “Aynı Suya Bakmak” Başlıklı Güncel Sanat Sergisinde Yer Alacak Sanatçılar için Genel Hüküm ve Koşullar

I. GENEL BİLGİLER

İzmir

Türkiye’nin batı kıyısında yer alan İzmir, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan Doğu Akdeniz’in önemli liman kentlerinden biridir. Şehir, iklimi ve coğrafi konumunun sağladığı avantajlarla 8500 yıllık tarihi boyunca farklı medeniyetlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde İzmir metropolü, Türkiye’de yaşayanların gerçek bir mozaiğidir.

İzmir, kozmopolit yapısından kaynaklanan zengin bir kültüre sahiptir. Bugün yaklaşık 4,5 milyon nüfusa sahip kent, sanat ve ekoloji alanında birçok festivale ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İzmir, bereketli doğası ve zengin kültürüyle gastronomi alanında da öne çıkıyor. İzmir’in tüm bu özellikler bağlamında gelişen, etkileşime ve demokratik diyaloğa açık yapısı, güncel sanatın paylaşımına uygun bir ortam oluşturmaktadır.

İzmir Akdeniz Bienali

Akdeniz kıyılarında yaşayanlar, yaşam tarzları, duyguları, yemek yapma alışkanlıkları gibi ortak kültürel paydalarda buluşuyor. Çoğulculuğu, çeşitliliği ve özgürlüğü sürdürmek için Akdeniz kültürleri ve toplumları arasındaki diyaloğu teşvik etmek giderek daha anlamlı hale geliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Akdeniz Bienali (İAB), Akdeniz’de yaşayanlar arasındaki ilişkileri sanat aracılığıyla güçlendirerek bölgenin kültürel ve sanatsal kapasitesini görünür kılıyor. Akdeniz’den sanatçıların katılımıyla sanat alanında yenilikçi fikir ve önerilere açık bir platform oluşturulması hedefleniyor.

II. 1. AKDENİZ BİENALİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, K2 Güncel Sanat Merkezi işbirliğiyle 11 Eylül 2023 ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Akdeniz Bienali’nin (İAB) ilkini düzenliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de üyesi olduğu Avrupa ve Akdeniz’den Genç Yaratıcılar Bienali’nin (BJCEM) standartlarına göre ilk İAB, 36 yaş altı sanatçılara ayrıldı. İAB, “genç” olanı öne çıkararak yeni ifade biçimlerine alan açmayı hedefliyor.

Kavramsal Çerçeve

“Aynı Suya Bakmak”

Deniz, farklı bilinç düzeylerine ilişkin bir simge olarak kabul edilirse, aynı suyun kıyılarında yaşayan toplumlar, bu kolektif bilinç düzeyleriyle farklı bakış açıları ve uzamsal ilişkiler üzerinden nasıl bağlantı kurabilir? Bu bakış açıları ve ilişki biçimleri ortak bir alanda ortaya konulduğunda, Akdeniz kimliği nesnel bir gerçeklik üzerinden değerlendirilebilir mi?

Akdeniz insanı çok uzun zamandır aynı suya bakmaktadır. Bu su, eski ve çağdaş kültürler için rüya gibi bir ilham kaynağı olmuştur. Turkuaz suları hassas bir ekolojik denge ile karşı karşıya olan bu önemli deniz, biyolojik bir çeşitlilik deposudur.

Belki şimdi sudaki yansımalarımızı görmenin tam zamanıdır. Suyun berraklığında birbirimizin farkına varmak, belki de önümüzde yeni bir uzam açacaktır. Şair Edip Cansever’in “Sonrası Kalır” şiirinde, Akdeniz’e göz kırparak ifade ettiği gibi, bu alan bizi “suya yeni indirilmiş bir kayık gibi” özgür kılacaktır.

Bienal Kurgusu

6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi, çok büyük bir maddi ve manevi yıkıma yol açmış ve Türkiye’de yaşamı derinden etkilemiştir. Ülkenin yaralarını sarmak, şüphesiz uzun bir süreç olacaktır.

İAB, bu koşullar çerçevesinde konuk sanatçı programı içerecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda, İzmir’de konuk olacak sanatçıların üretecekleri eserler, İAB sergisinde yer alacaktır. Ayrıca, sanatçıların İzmir’e geldiklerinde yanlarında getirebilecekleri veya nakliyeye tabi olmayan (İzmir’de basılabilecek video veya fotoğraf gibi) eserler de İAB sanat direktörünün onayı ile sergide yer alabilecektir.

Güncel sanat alanında konuk sanatçı programları birçok açıdan verimli uygulamalardır. Sanatçıların esin kaynağı, belki de güncel sanatın süreçle kurduğu derin ilişkide, soru sormaya yatkınlığında, farklı merkezlerin aynı anda var olmasına duyduğu güvende, verimli tartışma yeteneğinde ve farklı olasılıklara olan merakında gizlidir.

Bu bağlamda İAB, Akdeniz ülkelerinden sanatçıların yanı sıra, interaktif bir sanat ortamı oluşturmak ve katılımcı sanatçılar arasında bir ağ oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, deprem bölgesinden genç sanatçıları da konuk sanatçı programına davet ediyor.

İAB, konuk sanatçı programı kapsamında Akdeniz ülkelerinden ve deprem bölgesinden sanatçıları, 7 ila 10 günlük sürelerle, 11 Eylül – 22 Ekim 2023 tarihlerinde, gruplar halinde K2 Urla Nefes Alanında (K2UNA – https://www.facebook.com/K2UrlaNefesAlani) ağırlamayı planlıyor. K2 Güncel Sanat Merkezi’nin sanatçı yerleşkesi olan K2UNA, İzmir’in Urla ilçesinde, 45 dönümlük ormanla çevrilmiş arazi içinde yer alıyor. Bölgede bulunan tamamen doğa dostu bungalovlar konaklama ve üretim için sanatçılara tahsis edilecek. K2UNA’da ortak çalışma alanları ve doğal alanlar da üretim süreçlerinde kullanılabilecek. Sanatçıların İzmir’de kaldıkları süre boyunca kent merkezini ve çevresini tanımaları için çeşitli programlar düzenlenecek. Ayrıca kendilerini tanıtmaları için sanatçı konuşmaları düzenlenecek. Sanatçıların yol, transfer, konaklama ve yeme-içme ile prodüksiyon giderleri İAB tarafından karşılanacak.

İAB sergisi 23 Ocak ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gerçekleşecek. Eserlerin seçimi ve serginin kurgusu, K2 Güncel Sanat Merkezi Kurucu Direktörü Ayşegül Kurtel’in sanat direktörlüğünde gerçekleştirilecek. Üretim süreci ve üretilen eserler İAB kataloğunda yer alacak.

Katılımcı sanatçılar, Bienalin açılış günlerinde de İzmir’de misafir edilecek. Bienale katılan sanatçıların yol, konaklama ve yeme-içme giderleri karşılanacak. Bienal programında yer alacak her sanatçıya 250 Euro tutarında şerefiye ödenecek.

III. UYGUNLUK

Bienal sergisi ve konuk sanatçı programı, 2022 yılı itibariyle (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu) 36 yaş ve altında olan, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde doğan veya yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

IV. İDARİ KONULAR

Organizatör, tüm sergiyi kapsayan sigortayı üstlenir.

İAB kâr amacı gütmeyen bir etkinliktir. Bienal süresince herhangi bir eser veya performans satışı, tamamen sanatçıların takdirine bırakılmıştır. Ancak satılsa bile eserlerin sergilenmesine bienal sonuna kadar izin vermeyi taahhüt ederler. Sergi bittiğinde, sanatçıların isteğine bağlı olarak eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi koleksiyonuna koşulsuz olarak bağışlanabilir. Söz konusu eserlerin satılması durumunda elde edilecek gelirin, deprem bölgesinin kültür-sanat aracılığıyla iyileşmesine yönelik çalışmalarda kullanılması planlanmaktadır.

Her katılımcı sanatçı ile detaylı bir katılım sözleşmesi imzalanır.

V. TELİF HAKKI VE BİLDİRİM

Eserlerin tüm fotoğraf, video veya ses reprodüksiyonları ve dağıtımları sadece bienal tanıtımı ile sınırlıdır. Her yayında sanatçının adı ve olası fotoğraf kaynağı belirtilecektir.

Görüntü haklarına ilişkin hükümler uyarınca, seçilen sanatçılar eserlerini bu vesileyle yayınlanan tüm tanıtım ortamlarında (basılı ve dijital) çoğaltma, basma ve dağıtma hakkını ücretsiz olarak devretmeyi taahhüt ederler.

Seçilen sanatçılar, hakları konusunda tam olarak bilgi sahibi olduklarını kabul ederler ve burada atıfta bulunulan eserlerin fotoğraflarının ve reprodüksiyonlarının kullanımı için herhangi bir ücret talep edemezler.

Seçilen sanatçılar, İAB çerçevesindeki çalışmalarını ve katılımlarını, bienalin iletişim araçları aracılığıyla tanıtmayı taahhüt ederler.